Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies på hemsidan Jag förstår

Samtalsmottagning

När oron är för stor, hör av dig till oss!

Samtal för enskilda, par eller familjer


Har du problem, vänta inte för länge med att ta tag i dem

Rätt insats är viktig

När ett problem uppstår är det viktigt att ta tag i det så fort som möjligt. För en effektiv och framgångsrik behandling gäller att rätt insats sätts in så snabbt som möjligt. Det ska vara väl avvägt till problemets svårighetsgrad, så att varken för lite hjälp eller för mycket hjälp sätts in. Vi har individorienterade lösningar och fokuserar på att ge bästa möjliga hjälp för just dig.

Vi värderar alla lika och det är viktigt att alla kan delge sina tankar och känslor på de sätt de önskar och känna sig respekterade och bli hörda. Bloton Öppenvårds samtalsmottagning finns både i Örebro och Linköping. Hit kan du komma om du lider av ångest, oro, stress, nedstämdhet eller depression. Vi har även god kompetens vid mer komplexa bekymmer som till exempel ätstörningar, självskadebeteenden och neuropsykiatriska tillstånd. Vid dessa svårigheter erbjuder vi samtal med kurator som innehar god kompetens inom KBT-området, men lägger också till ett familjeterapeutiskt perspektiv vid behov. Behöver du hjälp med att reda ut bekymmer i din familj eller i din relation eller dina relationer så erbjuder vi familjeterapi, familjerådgivning och parterapi. Är bekymren kopplade till dina barn eller din roll som förälder så kan vi även erbjuda samtal där vi arbetar med stöd av ett antal föräldraträningsprogram med god funktion för detta. Ibland kan det vara skönt att träffa en neutral och professionell person där man kan få hjälp att jobba med att utveckla sig själv. Vi erbjuder coachande samtal där du kommer med tankar om vad du skulle vilja utveckla hos dig själv eller så hjälps vi åt via en kartläggning för att se vilka styrkor och svagheter du har. Via den kartläggningen kan vi sedan tillsammans hitta områden som kan vara särskilt gynnsamma för dig att utvecklas i.

Familjerådgivning

Bloton Öppenvård bedriver familjerådgivning enligt avtal med Linköpings kommun. Det innebär att den som är bosatt i Linköpings kommun tillsammans med sin partner kan erhålla familjerådgivnig hos Bloton Öppenvård som en service till kommunens invånare. För att få tillgång till familjerådgivning hos Bloton Öppenvård söks detta via kommunens familjerådgivning som nås på 013-263400 tisdagar 8.30–9.30 och torsdagar 10.30–11.30

Boende i andra kommuner än Linköpings kommun kan erhålla familjerådgivning hos Bloton Öppenvård genom att ta direktkontakt med Bloton Öppenvård via www.bloton.se/Kontakt 

Priser

Individuella samtal 800 kr per tillfälle

Parsamtal/famijerådgivning 1000 kr per tillfälle (reducerat för boende i Linköpings kommun)

Familjeterapi 1200 kr per tillfälle

Känns livet tufft?

Att be om hjälp är ingen svaghet, utan en styrka.