Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies på hemsidan Jag förstår

Barn & Ungdom

Starka individer ger trygga individer

För att nå sina mål krävs det att man vet vad man vill.

Det finns alltid en lösning

För att kunna hjälpa barn och ungdomar att må bra krävs det hög kompetens, gedigen erfarenhet och en ännu större portion av ödmjukhet. Ett problem är precis så litet eller stort som barnet eller ungdomen ser det. I våra samtal utgår vi från en framarbetad framgångsrik behandlingsmodell som är en kombination av behandling och stöd. Vi riktar oss till barnet och människorna i dess närhet. En ökad självständighet ger även ökade förutsättningar för att nå sina mål.

Bloton Öppenvård inleder alla insatser med att tillsammans med berörd familj utifrån uppdragsgivarens uppdrag kartlägga och planera för behandlingsarbetet. Som regel tillsätts en behandlare för barnet/den unge och en behandlare för föräldrarna. Ibland kan kartläggningen visa att någon ytterligare behandlare behövs. Behandlingsarbetet kan ske såväl på vår samtalsmottagning som i de berördas hem, i skola eller fritid.

Känns livet tufft?

Att be om hjälp är ingen svaghet, utan en styrka.