Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies på hemsidan Jag förstår

Vi värnar om individens självständighet och delaktighet.

Vi erbjuder behandlingsarbete med evidensbaserade insatser när det gäller öppenvård, familjehemsvård och samtalsbehandling.

Våra behandlingsmetoder är individanpassade och effektiva.

Familjehem

Tryggt hem

Ett familjehem som tar hänsyn till individens samspel med sin omgivning och miljö, så kallad utvecklingsekologisk teori.

Samtalsmottagning

Öppna samtal

Kontakta vår samtalsmottagning när saker känns för svåra att hantera själv. Kom ensam, i par eller som familj.

Barn & Ungdom

Ung generation

Med rätt stöd och behandling får barn, unga och deras familjer en bättre chans att öka sin självständighet och nå sina mål.