Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies på hemsidan Jag förstår

Familjehem

Ett hem att vara trygg i

Behandlingsmetod med fokus på samspel mellan individ och dess miljö


Familjehem med en evidensbaserad behandlingsmodell, som stärker självständighet

Våra behandlingsmodeller

Bloton Öppenvårds familjehem arbetar alla efter en behandlingsmodell som bygger på teorin om utvecklingsekologi. Det innebär att vi utgår från och tar hänsyn till en individs utveckling i dess miljö. Vi har inte bara medfödda egenskaper, utan vi har även egenskaper som vi utvecklar från den miljön vi lever och vistas i.

Vi arbetar i team som tar hand om och vägleder familjehemmet, den placerade och de biologiska föräldrarna. Familjehemmet handleds av en behandlingskoordinator, som ingår i ett arbetsteam, och både den placerade och nätverket har i sin tur en egen kurator eller behandlare. Vi arbetar med kognitiv beteendeteori och systemisk familjeterapi. Just systemisk familjeterapi har visat sig mycket effektiv bland barn och unga med relations- och beteendemässiga problem, eller vid våld och missbruk i familjen. Problemet behandlas i familjen, som en grupp och inte för den enskilda individen. Med kognitiv beteendeterapi, KBT, arbetar vi med fokus på nuet och framtiden för att skapa en förändring.

Bloton Öppenvård arbetar regelmässigt med de biologiska föräldrarna för att stärka relationen mellan den placerade och dess föräldrar. Detta oavsett om planeringen för barnet/ungdomen är att flytta hem till föräldrarna efter familjehemsplaceringen eller om det finns en annan planering. Behandlingsmodellen hos Bloton Öppenvård innebär ett mycket tätt samarbete såväl mellan behandlingskoordinator och familjehem som mellan behandlare och den placerade och de biologiska föräldrarna.

Vill du bli familjehem?

Ta chansen att vara en del av att ge nya förutsättningar för barn och ungdomar till en gynnsam utveckling.